Posts

MUSIKA: Sayang pag sinayang mo by Gary Granada

Quezon City Sports Club, Quezon City
September 1, 2015