Posts

‘Isiwalat ang modus operandi ng pekeng pagpapasuko ng PNP’

“Ipinapanawagan ng KMU na ilantad at labanan ng mga manggagawa ang ganitong aktibidad ng rehimeng Duterte at mga ahenteng militar at intelligence nito laban sa kilusang-paggawa. Nananawagan kami sa lahat ng biktima ng ganitong atake na ilahad ang kanilang mga kwento at isiwalat ang modus operandi ng pekeng pagpapasuko ng PNP.” Elmer Labog, Tagapangulo, Kilusang Mayo Uno

‘Secretary Lopez is acting like Pontious Pilate’

“Secretary Lopez is acting like Pontious Pilate, refusing government’s responsibility in ensuring safe mass transportation to hundreds of thousands of workers going to work under MECQ. Naghuhugas-kamay siya sa pananagutan ng gobyerno sa mga manggagawa.”

 Elmer “Bong” Labog

 Chairperson, Kilusang Mayo Uno

Carlo Francisco