Posts

TEDDY TALKS: Tales from the Northern Philippines – bombings, mining and dams

By Teddy A. Casiño

Bakit binobomba ng Armed Forces of the Philippines ang iba’t-ibang bahagi ng Kalinga, Cagayan at iba pang lugar sa North Luzon? Simplent operasyon lang ba ito kontra New People’s Army o may mas malalim na dahilan?

Subscribe to Teddy A. Casiño‘s YouTube channel here: https://www.youtube.com/@TeddyCasinoChannel

[S]ILAW

Dalawampung taon nang may kuryente ang isang malayong komunidad sa hilagang Kordilyera galing sa malinis at sustenableng teknolohiya. Panoorin ang isang nakamamanghang tagumpay mula sa determinasyon, pagkaka-isa at pagtutulungan ng isang pamayanan at kanilang mga kaibigan.

(Bidyo-dokumentaryo nina Raymund B. Villanueva at Jek B. Alcaraz sa tulong ng Jose Jaime Espina Klima Correspondents Fellowship. Alay sa alaala ni Jose Jaime “Nonoy” Espina, matapang na dating tagapangulo ng National Union of Journalists of the Philippines.)