Posts

MEME: Hamon sa kabataan ng isang Pulang Bagani

Si Ka Roberto ay tubong Maynila at sumapi sa Bagong Hukbong Bayan noong 2010. Siya ay napabilang sa Pulang Bagani Company 2 (PBC2) kasama ng mga Manobo (Lumad). Ang PBC2 ay kabilang sa Pulang Bagani Battalion ng New People’s Army sa Southern Mindanao Region.