Posts

Ang malaking laban na dapat nating harapin

“Labanan ang pasistang atake sa mamamayan. Ito ang malaking laban na dapat nating harapin.”Atty. Nero Colmenares, chairperson, National Union of Peoples’ Lawyers, at the 5th National Congress of the Karapatan Alliance for the Advancement of People’s Rights