Posts

Tanduay Workers On Strike

(Repost from STExposure)
Published on Jun 2, 2015
Cabuyao, Laguna

397 kontraktwal na manggagawa sa pangunguna ng TUDLA (Tanggulan Ugnayan Daluyang ng Lakas-Anakpawis sa Tanduay Distillers Inc.) ang nananawagan ng regularisasyon sa kanilang trabaho. 90 % na mga kontraktwal na manggagawa ang bumubuo ng pwersa ng paggawa sa Tanduay Distillers Inc. na pinagmamay-arian ni Lucio Tan sa ilalim ng Asia Brewery Management. 4 hanggang 11 taon ang kanilang tinitiis sa barat na sahod at kawalan ng benepisyo.