Posts

‘Masugid na peoples’ lawyer’

Si Ben Ramos ay isang masugid na people’s lawyer, abogado ng mga magsasaka, abogado ng napakaraming political prisoner. Dahil dito, siya ay pinatay.–Atty. Rey Cortez, Secretary General, National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL)

Meme by Carlo Francisco

‘Gigising sa manananggol ng bayan’

“Ang dugo ni Ben Ramos ay gigising sa mas marami pang mananggol ng bayan, sa mga manananggol para sa interes ng bayan.”–Rep. Carlos Zarate, Bayan Muna

Meme by Carlo Francisco