Jaime Soledad_panawagan sa lakbayanis at mamayan hinggil sa usapang pangkapayapaan

“Jaime Soledad_panawagan sa lakbayanis at mamayan hinggil sa usapang pangkapayapaan”. Released: 2016.