‘PNP talaga ang namimigay ng black propaganda materials’

“Nakita namin ang isang bulto ng newspaper sa mesa ng mga pulis. Mayroon ding mga lokal na nakapagsabi sa amin at may mga pictures na ang mga pulis talaga ang namimigay nito.”–Rexi Sora, Kontra Daya-Manila