‘Masugid na peoples’ lawyer’

Si Ben Ramos ay isang masugid na people’s lawyer, abogado ng mga magsasaka, abogado ng napakaraming political prisoner. Dahil dito, siya ay pinatay.–Atty. Rey Cortez, Secretary General, National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL)

Meme by Carlo Francisco