‘Magkita-kita tayo sa SONA’

“Itataas natin ang panawaga, magkita-kita tayo sa SONA dahil alam naman natin ang puno’t dulo nito (mababang pasahod sa mga guro) ang ang patakarang neo-liberal ng gobyernong Duterte.”–Vladimir Quetua, Alliance of Concerned Teachers