/by

EDSA PEOPLE POWER 1: Paggunita sa tagumpay ng mamamayan

Sa komemorasyon ng ika-35 anibersaryo ng EDSA People Power I, ipinaalala ng mga progresibong grupo ang mahabang paglaban ng mamamayan kontra tiraniya at diktadurya. Sa programa sa harap ng Department of National Defense at martsa patungong People Power Monument, hinimok nila ang sambayanan na muling tumindig para sa demokrasya.
/by

Lifeline needed: Small businesses struggle amid lockdowns

Small businesses continue to reel from the effects of community quarantine measures on the domestic economy, which is mired in recession. While some businesses have adapted, for instance, through the wider use of online delivery services, a granular response is needed to address specific needs of sectors as low-income families and LGBT enterprises.