Kabataang handang kumilos at manindigan

“Sa bawat pagdanak ng dugo ng mga magsasaka sa mga sakahan, sa bawat binubuwag nilang picket line ng mga manggagawa, at sa bawat maralita na tinatanggalan nila ng karapatan sa paninirahan, ay ang pag-usbong ng bagong salinlahi ng mga kabataang rebolusyonaryo na handang kumilos at manindigan, buhay man ay ialay!”—Alex Danday, Anakbayan spokesperson

Image by Jo Maline Mamangun