Hinggil sa persekusyon ng Makabayan 4

“Nagaganap ang political persecution kapag iyong mga nasa kapangyarihan tulad ni Duterte at mga kasapakat niya ay gustong patigilin at supilin ang mga nagsasabi ng katotohanan.”–Prof. Jose Maria Sison, International League of Peoples’ Struggles chairperson.