‘Hindi lakas kundi kahinaan’

Hinggil sa pag-aresto sa mga sibilyan sa Bacolod: “Hindi pagpapakita ng lakas kundi kahinaan at desperasyon ng gubyernong Duterte itong ginagawa niya.”–Satur Ocampo, Bayan Muna