‘Gigising sa manananggol ng bayan’

“Ang dugo ni Ben Ramos ay gigising sa mas marami pang mananggol ng bayan, sa mga manananggol para sa interes ng bayan.”–Rep. Carlos Zarate, Bayan Muna

Meme by Carlo Francisco