EDSA at diktadurya

“Tayo ang EDSA! Tayo ang pag-asa, ang totoo at ang pinakamakapangyarihang pwersa laban sa diktatura!“–Bagong Alyansang Makabayan secretary general Renato Reyes Jr. during a commemoration of the first People Power Uprising at EDSA last Saturday, 23 January.