‘Binabantaan ng pag-aresto’

“Ang NDFP ay ginagawa ang lahat ng paraan para buhayin ang usapang pangkapayapaan. Kahit ang mga peace negotiator ang pumupunta dito, pero sila ay binabantaan pa rin ng pag aresto.”–Renato Reyes Jr, Bagong Alyansang Makabayan secretary general

(Meme by Carlo Francisco)