‘Ang Pride ay hindi lamang sa buwan ng Hunyo ginaganap’

“Ang Pride ay hindi lamang sa buwan ng Hunyo ginaganap. Isinasapuso ito sa bawat araw na patuloy ang diskriminasyon, paghamak sa karapatang pantao at pang-aabuso ng pasistang rehimen. Ito ay mananatiling tagapagtaguyod ng pagkakapantay-pantay at malayang pagpapahayag.” Rey Salinas, Bahaghari