‘Ang magiging biktima lamang lagi ay ang pinakabulnerableng grupo’

“Kitang-kita sa kasong ito kung paano ginagamit ng estado ang Terror Law sa paglabag sa karapatan ng mga katutubo, at kung papaano sila mabilisang pinaratangang terorista. Patunay ito na mapanganib ang Anti-Terror Law, sapagkat ang magiging biktima lamang lagi ay ang pinakabulnerableng grupo na mga katutubo, lalo na yaong mga lumalaban para sa lupaing ninuno at karapatan para sa sariling pagpapasya.”Rep. Eufemia Cullamat, Bayan Muna