‘Ang ibinigay sa atin ay TRAIN’

“Ang mga manggagawa na nananawagan ng pagwawakas ng kontraktwalisasyon para sa nakabubuhay na sahod ay naibigay ba ni Duterte? Ang ibinigay sa atin ay TRAIN. Taas-presyo ng mga bilihin na lalong nagpapahirap at nagpapagutom sa taong bayan.”—Einstein Recedes, Anakbayan secretary general